CC 2021: Den dvanáctý

12. 7. 2021
Dnešní den pro nás začal mnohem dříve než obvykle. Ještě dlouho před svítáním jsme se sešli na nástupu a potichu jsme se vydali směrem ke Klíči. Pospíchali jsme, abychom nahoře byli dříve, než vyjde slunce. Čekal nás ohromující výhled. Na Klíči jsme objevili poslední číslo do kryptexu a poměrně rychle se nám šifru podařilo rozluštit. Uvnitř jsme nalezli mapu tábora. Přesně takovou, jakou jsme dostali na začátku hry. Na mapě byla popsaná území jednotlivých zvířat. Nově jsme tam našli i vyznačené území Jaguára! Z druhé strany jsme objevili následující vzkaz:
Vrať klenot,
tím kletbu prolomíš,
odejít ze hry budeš-li si přát,
zachraň Jumanji a zkus jeho jméno zavolat.

Kromě toho nám mapa poradila, abychom se po setmění vydali z zeleným světlem. A téměř ve stejném okamžiku, kdy jsme tento vzkaz přečetli, se najednou na kopci naproti nám vpravo nad táborem objevilo jasně zelené světlo! Vypadá to, že právě na tomto místě bychom večer mohli najít jaguára.
Když už jsme byli na vrchu, počkali jsme na východ slunce a moc jsme si to užili! Cesta zpět už byla za světla trochu rychlejší. Do tábora jsme se vrátili kolem půl šesté. Do snídaně bylo ještě času dost, a tak si většina z nás trochu schrupla. Po snídani tanečníci pokračovali v tréninku a všichni ostatní si dopoledne trochu odpočinuli u filmu. Po odpoledním klidu jsme si užili sluníčka u bazénu a pak jsme hráli jednu z posledních letošních táborových her.
Po večeři jsme se všichni sešli u aktivit. A přesně jak nám napověděl kryptex na Klíči, po setmění jsme se vypravili po stopách zeleného světla. Cesta nás vedla temným lesem až k husté džungli, kterou jsme prošli po týmech. pokračovali jsme dál a po strmém kopci jsme konečně došli na nádherné místo. Před námi se objevila socha jaguára osvícená mnoha světýlky. Jakmile jsme na místě byli všichni, ta vyvolená z nás klenot džungle vrátila zpět do sochu jaguára. Lesem se ozvalo naše hlasité Jumanji a v tu chvíli se nad sochou jaguára rozzářilo zelené světlo. Povedlo se nám to!
Po návratu do tábora jsme se ještě jednou zašli podívat ke hře. Deska svítila, všechny figurky stály v cíli a uprostřed hry svítil poslední nápis: Je na čase opustit Jumanji. Děkujeme za záchranu.
Vzápětí se před námi objevil průvodce hrou. Ještě jednou nám poděkoval, předal nám odměny a s každým z nás se rozloučil podáním ruky. Tím jsme definitivně opustili hru Jumanji.
A protože byl dnešní den velice dlouhý, konečně jsme se vydali do postelí.
Fotky ze dneška najdete zde.
Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
David Schořík Vedoucí a lektor sportu