Tým Castor Campu

Zakládající tým Castor Campu tvoří skupina mladých lidí společně postupně stárnoucích, kteří se znají už dlouhá léta. Spojuje je vzájemná důvěra a chuť společně pořádat tábory, které budou děti bavit.
Abychom se dětem mohli po dobu táborového pobytu věnovat co nejvíce, rozšířili jsme tým vedoucích o další členy. Přestože se v jednotlivých letech složení našeho táborového týmu trochu liší, zakládající členové Castor Campu se na přípravě tábora podílejí i nadále.

Hlavní vedoucí: MUDr. Hana Dittrichová
Táborový zdravotník: MUDr. Veronika Berounská Stupková

Naši skvělí vedoucí:
MUDr. Karel Berounský
Matouš David
Ing. Lucie Faltisová
Adéla Faltisová
Albert Froněk
Matouš Hodek
Amálie Knesplová
Ing. Tereza Licková
Mgr. Anna Lipoldová
Jan Lipold
Jacob Mauersberger
Matěj Novák
Dan Rýgl
MUDr. Kristýna Stupková

Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze