Táborový program

Program táborového pobytu je koncipován na základě dlouholetých zkušeností tak, aby se děti nejen naučily něco nového, ale rovněž se plně zapojily do děje celotáborové hry. Činnosti jsou rozděleny do dvou velkých celků, a to na dopolední a odpolední program.

V dopoledních hodinách se budeme věnovat skupinovému programu. Každé z dětí si může vybrat jednu z činností, která by ho nejvíce bavila. V nabídce programů jsou následující: výuka tance, sport a hry a tvoření (více informací níže).

Odpoledne budeme všichni postupně odhalovat napínavou zápletku, děti budou rozdělené do oddílů, které budou společně pracovat na vyřešení celotáborové záhady. Budeme snad hledat ztracené egyptské pyramidy, nebo se vydáme na cestu za sněžným mužem? Nechte se překvapit!

Večerní program rovněž nebude zaostávat za zbytkem dne. Děti se mohou těšit na několik táborových diskoték, zábavně-naučných soutěží, talentových soutěží i jiné radovánky. Nesmíme opomenout ani pořádný táborák.

Dopolední program

Sport a hry
Tanec
Tvoření
Zálesáctví

Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze