Info pro rodiče

Milí rodiče,

na této stránce najdete formuláře k vyplnění a další důležité odkazy týkající se táborového pobytu s Castor Campem.

Tým Castor Campu

Všeobecné obchodní a platební podmínky Castor Campu

Co zabalit na tábor

Táborový program

Přihláška

Pokyny k platbě

Táborový řád

Mobilní telefon? Nechte ho doma

Informace k odjezdu doplníme v červnu 2024.

Formuláře k vyplnění

Nástupní list

Přihláška


Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze