Mobilní telefon? Nechte ho doma

Vážení rodiče, milí táborníci!

Po dlouhé diskusi se všemi vedoucími jsme se rozhodli, že na čtvrtém ročníku Castor Campu omezíme používání mobilních telefonů dětmi.

Rádi bychom Vám vysvětlili, jak jsme k tomuto rozhodnutí dospěli.

V předchozích třech ročnících jsme měli s používáním mobilních telefonů negativní zkušenosti. Co nás trápilo?
Některé děti s sebou mobilní telefon mají, některé ne. Těm, kteří ho nechají doma, je pak líto, že nemohou rodičům zavolat, zatímco jejich kamarád z pokoje s nimi mluví i několikrát denně. Kontakt s rodiči pak vyžadují od svých vedoucích.
U menších dětí pozorujeme, že se s rodiči domluví na přesném čase telefonátu, a ať se děje cokoliv, musejí mít telefon u sebe, hlídají, kdy zazvoní, a nevěnují se tak táborovému programu. Zároveň pak případné hovory táborový program narušují. Oddílu chybí člen, protože zrovna telefonuje s rodiči nebo prarodiči, anebo přišel pozdě na nástup, protože se ještě vracel pro telefon.
Děti, které čekají na telefonát, si berou telefon všude s sebou a může se stát, že ho někde odloží, zapomenou...

Některé děti mají tendenci řešit jakýkoliv problém hovorem s rodiči. Často se ale jedná o maličkosti, které může jednoduše vyřešit táborový vedoucí. Informace se pak ale dozvídáme až z druhé ruky, kdy nám volají ustaraní rodiče. Přitom by stačilo povědět o svém trápení vedoucímu a ten by během chvilky nabídl řešení.

Starší děti pak tráví velkou část táborového programu online. Při nástupech občas nevnímají pokyny, protože zrovna chatují s kamarády. Sociální sítě jsou úžasným způsobem komunikace, ale i bez nich to určitě na táboře zvládnou.

Pro komunikaci s dětmi nabízíme náš online vzkazovník, na tábor je každý všední den doručovaná i pošta. Pravidelní účastníci Castor Campu také vědí, že každý večer (resp. noc, podle toho jak náročný je v daný den program) přidáváme na Táborový blog informace o tom, co jsme dělali a jak jsme se měli. Fotografie z celého dne nahráváme také každý večer.

V případě jakýchkoliv problémů rodiče vždy kontaktujeme a domlouváme se na postupu. A pokud byste měli jakékoliv obavy či dotazy, vždy jsou Vám k dispozici naši vedoucí. A pokud zrovna jeden z nás telefon nezvedá, nebo je nedostupný, zavolejte jinému vedoucímu. Jsme tu proto, abychom řešili vše a včas :).

Důvěřujte nám a nechte děti, aby si užily krásných 12 dní bez komunikačních technologií. Uvidíte, že i vyprávění po táboře pak bude zajímavější a napínavější.

Chceme, aby si děti Castor Camp co nejvíce užily. A snad i odpoutání od mobilního telefonu jim k tomu může pomoci.

P.S.: V táborovém řádu naleznete tato pravidla:
č. 17 TECHNIKA: Mobilní telefon, MP3 i MP4 přehrávač, tablet či jinou techniku nechám doma. S rodiči mohu komunikovat pomocí vzkazovníku, dopisů, v akutních případech mohou zavolat vedoucímu. Všechny cennosti si sám hlídám, vedoucí Castor Campu nenesou žádnou zodpovědnost v případě jejich ztráty. Případně si mohu cennosti uschovat u vedoucích.
č. 18 TELEFON. Mobilní telefon po celou dobu táborového pobytu nepoužívám. Jsem si vědom toho, že při porušení tohoto pravidla budu z tábora vyloučen.

Omezení mobilních telefonů máme uvedené i ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách: Zákonný zástupce bere na vědomí důrazné doporučení poskytovatele, aby účastník tábora nevozil na tábor mobilní telefon, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky atp.). Z důvodu charakteru programu nemůže poskytovatel tábora zodpovídat za případné poničení nebo ztrátu.
Pro děti platí zákaz používat mobilní telefon v průběhu celého táborového pobytu. Při nerespektování tohoto zákazu bude účastník z pobytu vyloučen pro porušení táborového řádu.


Moc Vás prosíme, abyste toto naše důrazné doporučení vzali na vědomí a dětem mobilní telefon na Castor Camp nedávali.

Děkujeme!
Tým Castor Campu
Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
David Schořík Vedoucí a lektor sportu