Naši partneři

Zapsaný spolek Castor Camp je nezisková organizace, jejíž cílem je věnovat se dětem a mládeži, a to především v podobě pořádání dětských letních táborů. Naše sdružení získává veškeré prostředky na svou činnost především jako příspěvky od rodičů účastníku našeho tábora, zároveň také jako dary našich sponzorů, členů občanského sdružení a jeho příznivců.

Castor Camp, z.s. se tímto obrací na podnikatele i jiné soukromé subjekty a všechny své příznivce s prosbou o jakýkoliv příspěvek na činnost našeho sdružení, zejména tedy na pořádání dětského letního tábora. Každý náš sponzor či partner bude zveřejněn formou loga nebo jména na našich internetových stránkách, případně jiným dohodnutým způsobem. Výslovné přání o zachování anonymity budeme respektovat.

Více informací o možnostech spolupráce s naší organizací naleznete zde.

Partnerské stránky:

Sport bez předsudků: Sportovní projekt pro děti k rozvoji jejich mimoškolních aktivit - fotbal, rugby a atletika.

Ragbyová akademie Yvese Perrota

Letecká škola Bemoair
Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze