O nás

Castor Camp, z.s. je zapsaný spolek založený v listopadu roku 2013. Naším cílem je věnovat se dětem a mládeži, a to především v podobě pořádání dětských letních táborů.

Členové Castor Campu a zároveň týmu táborových vedoucích i lektorů společně na letní tábory jezdí už několik let. Jedná se o studenty vysokých škol a nedávné absolventy, kteří i přes náročné studium chtějí věnovat svůj volný čas práci s dětmi, a to nejen v období letních prázdnin. Většina z vedoucích se i ve školním roce zabývá lektorováním kroužků pro nejmenší, ať už se jedná o výuku tance, plavání či jiného sportu. Castor Camp spojuje nejen tato společná záliba. Vedoucí jsou dlouholetí přátelé, kteří spolu tráví volný čas i mimo táborové prostředí. Znají své silné i slabé stránky, mohou si vzájemně důvěřovat a tvoří téměř dokonalý tým.
Část z našich táborových vedoucích za dobu od založení spolu stihla dokončit studia, čtyři z nás absolvovali studium všeobecného lékařství na 1. LF UK. Někteří z našich vedoucích už kvůli pracovnímu i rodinnému vytížení nemohou být plně aktivní po celu dobu pobytu na táboře, ale i tak za námi každoročně jezdí alespoň na krátkou návštěvu. A samozřejmě také plynule doplňujeme náš tým o další skvělé vedoucí a lektory.

Velkým bonusem je rovněž nadšení a nasazení v organizaci i přípravě společných akcí. Už jen z tohoto důvodu vám můžeme slíbit, že uděláme vše pro to, aby se vašim dětem na Castor Campu líbilo a rády se k nám opět vracely.

Naši partneři
Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze