Fotogalerie


Castor Camp 2023

CC den první, 30. června
CC den druhý, 1. července
CC den třetí, 2. července
CC den čtvrtý, 3. července
CC den pátý, 4. července
CC den šestý, 5. července
CC den sedmý, 6. července
CC den osmý, 7. července
CC den devátý, 8. července
CC den desátý, 9. července
CC den jedenáctý, 10. července
CC den dvanáctý, 11. červenceCastor Camp 2022

CC den první, 30. června
CC den druhý, 1. července
CC den třetí, 2. července
CC den čtvrtý, 3. července
CC den pátý, 4. července
CC den šestý, 5. července
CC den sedmý, 6. července
CC den osmý, 7. července
CC den devátý, 8. července
CC den desátý, 9. červenceCastor Camp 2021

CC den první, 30. června
CC den druhý, 1. července
CC den třetí, 2. července
CC den čtvrtý, 3. července
CC den pátý, 4. července
CC den šestý, 5. července
CC den sedmý, 6. července
CC den osmý, 7. července
CC den devátý, 8. července
CC den desátý, 9. července
CC den jedenáctý, 10. července
CC den dvanáctý, 11. července.Castor Camp 2020

CC den první, 30. června
CC den druhý, 1. července
CC den třetí, 2. července
CC den čtvrtý, 3. července
CC den pátý, 4. července
CC den šestý, 5. července
CC den sedmý, 6. července
CC den osmý, 7. července
CC den devátý, 8. července
CC den desátý, 9. července
Castor Camp 2019

CC den první, 28. června
CC den druhý, 29. června
CC den třetí, 30. června
CC den čtvrtý, 1. července
CC den pátý, 2. července
CC den šestý, 3. července
CC den sedmý, 4. července
CC den osmý, 5. července
CC den devátý, 6. července
CC den desátý, 7. července
CC den jedenáctý, 8. července
CC den dvanáctý, 9. července


Castor Camp 2018

CC den druhý, 30. června
CC den třetí, 1. července.
CC den čtvrtý, 2. července.
CC den pátý, 3. července.
CC den šestý, 4. července.
CC den sedmý, 5. července.
CC den osmý, 6. července.
CC den devátý, 7. července.
CC den desátý, 8 července.
CC den jedenáctý, 10. července.


Castor Camp 2017

CC den první, pátek 30. června
CC den druhý, sobota 1. července
CC den třetí, neděle 2. července
CC den čtvrtý, pondělí 3. července
CC den pátý, úterý 4. července
CC den šestý, středa 5. července
CC den sedmý, čtvrtek 6. července
CC den osmý, pátek 7. července
CC den devátý, sobota 8 července
CC den desátý, neděle 9. července
CC den jedenáctý, pondělí 10. července


Castor Camp 2016

CC den první, čtvrtek 30. června
CC den druhý, pátek 1. července
CC den třetí, sobota 2. července
CC den čtvrtý, neděle 3. července
CC den pátý, pondělí 4. července
CC den šestý, úterý 5. července
CC den sedmý, středa 6. července
CC den osmý, čtvrtek 7. července
CC den devátý, pátek 8. července
CC den desátý, sobota 9. července
CC den jedenáctý, neděle 10. července
CC den dvanáctý, pondělí 11. července


Piknik s Castor Campem 2015
Promoce MUDr. Veronika Stupková

Ztráty a nálezy CC 2015
Castor Camp 2015
CC den první, úterý 30. června
CC den druhý, středa 1. července
CC den třetí, čtvrtek 2. července
CC den čtvrtý, pátek 3. července
CC den pátý, sobota 4. července
CC den šestý, neděle 5. července dopoledne
CC den šestý, neděle 5. července odpoledne
CC den sedmý, pondělí 6. července
CC den osmý, úterý 7. července
CC den devátý, středa 8. července
CC den desátý, čtvrtek 9. července
CC den jedenáctý, pátek 10. července
CC den dvanáctý, sobota 11. července


Piknik s Castor Campem 2014

Castor Camp 2014

Svačinové karaoke
CC den první, neděle 29. června
CC den druhý, pondělí 30. června
CC den třetí, úterý 1. července
CC den čtvrtý, středa 2. července
CC den pátý, čtvrtek 3. července
CC den šestý, pátek 4. července
CC den sedmý, sobota 5. července
CC den osmý, neděle 6. července
CC den devátý, pondělí 7. července
CC den desátý, úterý 8. července
CC den jedenáctý, středa 9. července
CC den dvanáctý, čtvrtek 10. července

Táborový areál
Tým Castor Campu
Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze