Připojte se k nám

Občanské sdružení Castor Camp je nezisková organizace, jejíž cílem je věnovat se dětem a mládeži, a to především v podobě pořádání dětských letních táborů. Naše sdružení získává veškeré prostředky na svou činnost především jako příspěvky od rodičů účastníku našeho tábora, zároveň také jako dary našich sponzorů, členů občanského sdružení a jeho příznivců.

Občanské sdružení Castor Camp se tímto obrací na podnikatele i jiné soukromé subjekty a všechny své příznivce s prosbou o jakýkoliv příspěvek na činnost našeho sdružení, zejména tedy na pořádání dětského letního tábora.

Díky spolupráci s našimi partnery a sponzory jsme schopni dosáhnout jednoho z cílů našeho občanského sdružení, jímž je pořádání dětského tábora s nízkým účastnickým poplatkem. Veškeré poskytnuté příspěvky jsou a budou použity ve prospěch malých táborníků, finanční prostředky využijeme na zakoupení nového táborového vybavení a různých odměn pro děti, materiální příspěvky použijeme jako dárky a odměny pro táborníky či jako potřeby pro činnost tábora.

Občanské sdružení Castor Camp se tímto obrací na potenciální sponzory a partnery s prosbou o některou z následujících forem podpory:

Reklamní předměty
Budou použit jako odměny pro táborníky za jejich výkony v každodenních hrách, večerních zábavně-naučných soutěžích a snahu při celotáborové hře. Vhodné jsou například malé hračky (přívěsky, míče, plyšáci, joja, atp.) a cukrovinky

Kancelářské potřeby
Papíry, tuřky, pastelky, fixy, krepový papír, lepidlo, sešívačka, izolepa, barevné papíry, čtvrtky, bloky, připínáčky a mnohé další potřeby, jež bychom mohli využít na výtvarnou činnost dětí, výzdobu areálu, přípravu rekvizit na soutěže a hry případně jako materiál na táborový karneval a podobné aktivity.

Finanční příspěvek
Příspěvek můžete zaslat formou daru na adresu nebo účet sdružení (potvrzení o přijetí daru, které slouží k daňovým účelům pro snížení daňového základu dárce, zasíláme bezodkladně po obdržení daru na adresu dárce). Číslo účtu sdružení: 2800535467/2010, spec. symbol: volitelné, např. IČO či RČ dárce.

Prezentace partnera zábavnou formou pro děti
Jedná se například o koncert hudební skupiny či zpěváka, zábavné vystoupení atp. s rozdáváním propagačních předmětů partnera.

Každý náš sponzor či partner bude zveřejněn formou loga nebo jména na našich internetových stránkách, případně jiným dohodnutým způsobem. Výslovné přání o zachování anonymity budeme respektovat.

Vážíme si Vaší pomoci a podpory a za všechny členy občanského sdružení Castor Camp Vám upřímně děkujeme.
Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze