Veronika Stupková

Verča je starší z obou Stupkových a v červenci roku 2015 odpromovala jako naše první lékařka na 1. lékařské fakultě UK. Stejně jako Kris se od mala zabývá sportovním aerobikem, v minulosti reprezentovala klub Akademie aerobiku Radky Hanákové, a to v kategorii týmů. Mezi její největší úspěchy patří třetí místo z MČR v letech 2007 a 2008, ve stejném roce získala bronzovou medaili z evropského mistrovství a úspěšnou sezónu završila bronzem z mistrovství světa.
Dnes už Verča pracuje jako pediatr. Dříve také dělala lektorku tanečků a dětského aerobiku v mateřské škole. Kromě sportu patří mezi její koníčky například ruční práce. Oddílovou vedoucí na dětských táborech dělá už sedm let, předtím působila jako praktikantka. Na posledních dvou ročnících se nám osvědčila jako táborová zdravotnice - kdo jiný než pediatr by přeci měl tuto funkci vykonávat. Dá se tedy říct, že na Castor Campu jsou děti v rukou profesionála.
Zpět na tým Castor Campu
Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze