David Schořík

25. 4. 2016
V roce 2015 David absolvoval Střední školu uměleckou a řemeslnou v Praze. V současnosti se tento mladý truhlář probíjí společně s Karlem a Matoušem ragbyovými zápasy za RC Tatra Smíchov. Rugby je pro něj zábavou i druhem odpočinku, a tak mu věnuje většinu svého volného času. V minulosti se aktivně věnoval i florbalu, plavání a atletice. V dohledné době se bude účastnit kurzů pro rozšíření schopností v horolezectví. Jeho cílem v tomto oboru je získání certifikátu pro výuku dětí a mladých lidí, kteří se o lezení zajímají.
David se již od mala účastnil táborů, a tak pro něj bylo jasnou volbou pokračovat jako táborový vedoucí. Připojí se ke skupině lektorů sportu.
Zpět na tým Castor Campu


Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze