Hana Dittrichová

Hanka v roce 2017 absolvovala všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK, a tak ji už teď můžete potkat na chodbách nemocnice jako začínající lékařku. Mezi její koníčky patří vedle medicíny také hudba, které se věnuje již od svých pěti let. Je rovněž dlouholetou lektorkou cizích jazyků, zabývá se žurnalistikou a na táborové diskotéce dokáže ztvárnit téměř každou celebritu. Práci s dětmi se věnuje již několik let, jako praktikantka a později oddílová vedoucí se zúčastnila řady táborových turnusů, podílela se na projektu Kmotři při dětských domovech (pod záštitou Střediska náhradní rodinné péče). Na Castor Campu ji najdete v pozici hlavní vedoucí.
Zpět na tým Castor Campu
200px
Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze