Tým Castor Campu

Zakládající tým Castor Campu tvoří skupina mladých lidí, kteří se znají už dlouhá léta, spojuje je vzájemná důvěra a chuť společně pořádat tábory, které budou děti bavit.
Abychom se dětem mohli po dobu táborového pobytu věnovat co nejvíce, rozšířili jsme tým vedoucích o další členy. Přestože se v jednotlivých letech složení našeho táborového týmu trochu liší, zakládající členové Castor Campu se na přípravě tábora podílejí i nadále.

Vedoucí
Tereza Bendová | Karel Berounský | Matouš David | Hana Dittrichová | Adéla Faltisová | Lucie Faltisová | Matouš Hodek | Leoš Kořený | Tereza Licková | Anna Lipoldová | Michael Neužil | David Schořík | Kristýna Stupková | Veronika Stupková| Marek Šimák

Vedoucí z předchozích let
Honza Bubák | Sváťa Urbanová | Anna Vydrová (Šálená) | Albert Bartošek | Anna Nováčková


Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze