Sváťa Urbanová

1. 3. 2015
Sváťa Urbanová je studentkou posledního ročníku medicíny na 1. lékařské fakultě, studium si však nejspíš díky dvěma zahraničním stážím prodlouží. Ráda se věnuje hudbě - zpěv, kytara a ukulele. Ze sportovních aktivit tráví nejvíce času na kolečkových bruslích a v zimě na běžkách, absolvovala rovněž několik kurzů latinsko-amerických tanců. Někdy také vytváří malá umělecká dílka v podobě obrazů, výroby náušnic, náramků a broží.
Díky 6 měsícům strávených v Marseille a 4 měsícům v Ženevě se dorozumí francouzsky a anglicky. V budoucnu by se chtěla věnovat některému z pediatrických oborů.
Jako posila táborového týmu má čestné místo mezi ostatními vedoucími.
Zpět na tým Castor Campu


Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze