Anna Vydrová

Táborová zdravotnice Anička V. (Šálená) v červenci minulého roku promovala na 1. lékařské fakultě UK v oboru všeobecné lékařství. Mezi záliby této mladé paní doktorky patří jízda na koni a tanec, bohužel nyní jim nemůže věnovat tolik času, kolik by chtěla. Jejím současným potěšením je lezení, zatím trénuje na umělé stěně a v létě leze po skalách v Čecháh. V příští sezóně by ráda rozšířila zdolané vrcholy i o nějaký horský hřeben.
Anička absolvovala kurz první pomoci v prvním ročníku studia na 1. LF, má za sebou ošetřovatelskou praxi a lékařskou praxi na chirurgickém oddělen. Dobrovolně docházela na praxi na pediatrii, kde rovněž získala mnoho zkušeností.
Přestože už vzhledem ke svým pracovním povinnostem nemůže na Castor Campu strávit celou dobu, vždy se na nás přijede moc ráda podívat alespoň na několik dní.
Zpět na tým Castor CampuTým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
David Schořík Vedoucí a lektor sportu