Gratulujeme k promoci

28. 6. 2016
Vážení rodiče, milí táborníci a přátelé Castor Campu!

Tímto bychom chtěli jménem celého našeho týmu pogratulovat naší oblíbené vedoucí Aničce N. k úspěšnému zakončení magisterského studia na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.
Přejeme jí hodně štěstí a úspěchů nejen v profesním životě, ale také při další spolupráci s Castor Campem. S Mgr. Annou Nováčkovou se uvidíme už ve čtvrtek při odjezdu na třetí ročník.
Tým Castor Campu
Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze