Mise Zelená hmota

11. 7. 2015
Případ se zelenou hmotou pokračuje. Podáváme poslední hlášení.
Na včerejším nástupu jsme obdrželi další instrukce. Náš tajný rádce chce, abychom pokračovali v boji s neznámou existencí. Postupovali jsme přesně podle jeho slov.
V mapě jsme lokalizovali náš výcvikový kemp a nedaleko od něj nalezli Boberský potok. Měli jsme jít podél potoka směrem na sever. V místech, kde najdeme patrona horníků a cestovatelů (sv. Antonín). V okruhu padesáti metrů jsme měli najít tajnou zásilku pro každou jednotku. Všechny byly důkladně skryté, a tak nám to chvilku trvalo. V každé zásilce byla nádoba s neznámou chemickou látkou. Tato látka má podle nahrávky zničit zelenou hmotu. Skleněné nádoby jsme pečlivě skryli v táboře.
Na večerním nástupu jsme dostali další vzkaz s pokyny. Na místě, kde jsme vyměnili černou skříňku za peníze, jsme našli mapu s vyznačenou cestou do doupěte zeleného netvora. Bylo nám jasné, že nás čeká velká výprava. Generálové nás poslali brzy do postelí, abychom nabrali síly.
Ten správný čas pro naši poslední výpravu nastal krátce po půlnoci. Generálové nejprve vzbudili nejstarší agenty. Ti shlédli krátký sestřih několika záznamů, které zaznamenaly noční kamery v několika státech světa. Všechny záznamy měly jedno společné - na všech se v pozadí objevila podivná postava se svítícíma očima. Přesně ta, která byla nedávno spatřena v lese nedaleko našeho výcvikového kempu. Bylo nám jasné, že právě takto nejspíš vypadá ona zelená existence. Poté jsme se po jednotkách vydali na cestu, postupovali jsme přesně podle instrukcí ze vzkazu.
Každý agent v ruce nesl svou stříkačku se vzácnou chemikálií. Od našich generálů jsme se dozvěděli, že zelenou existenci a její doupě střeží několik strážců. Naštěstí právě ve chvíli, kdy jsme se my vydali na cestu, tito strážci spali lehkým spánkem. Naším úkolem tedy bylo proplížit se kolem nich tak tiše, aby nás neslyšeli.
Cesta byla strastiplná, ale naše jednotky šly s plným nasazením. Podařilo se nám všem překonat i hlídaný úsek.
Jakmile jsme přišli do doupěte, objevili jsme tam šest nádob se zelenou hmotou. Bylo nám jasné, že právě do nich musíme aplikovat chemikálii. Poté, co jsme do nádoby stříkli poslední díl, zpozorovali jsme malou změnu barvy. Zelená zmizela! Podle instrukcí ještě ten nejodvážnější z nás holou rukou zapátral v nádobě. Na dně jsme totiž našli další důležité informace.
Z doupěte jsme se vrátili zpět do kempu. Bylo nám jasné, že zelená existence, ta, která ohrožovala našeho armádního generála, je konečně zničena!
A jak to všechno bylo? To se dozvíme, až dnes řádně prozkoumáme poslední kousky informací ze zeleného slizu.

Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
David Schořík Vedoucí a lektor sportu