První pomoc se špičkovým vybavením

11. 6. 2014
Umění poskytnou první pomoc člověku by měl znát každý. Společně s dětmi si celý postup vyzkoušíme. Instruktoři budou naše zdravotnice Anička Š. a ostatní vedoucí. K celému nácviku budeme mít k dispozici dvě resuscitační figuríny, takže si celý postup můžeme všichni také několikrát zopakovat.
Figuríny nám zapůjčila mezinárodní organizace studentů medicíny IFMSA, pobočka 1. lékařské fakulty UK.
Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze