Sobota 9. července

10. 7. 2016
Dnes ráno nás probudily sluneční paprsky a některé i hlad. Po vytoužené snídani jsme se rozešli na dopolední program. Ještě před obědem jsme se vydali do Dragutinovy truhly. Včera jsme jej poprosili o radu, kde máme hledat to, co potřebujeme. Naštěstí nám Dragutin sehnal vše. Navíc jsme v truhle našli i návod, jak máme deník zničit. Museli jsme pospíchat, protože kořen z mandragory nesnese polední světlo. Bylo tedy nutné, abychom rituál provedli ještě před obědem. Naštěstí se nám vše povedlo a poslední hraběnčin viteál jsme zneškodnili. Moc dlouho jsme se ovšem neradovali - jak jsme včera přečetli v deníku, hraběnka má ještě jednu poslední záruku nesmrtelnosti...
Po odpoledním klidu jsme vyrazili na plíživou hru do lesa. Když jsme se vrátili, pokračovalo odpoledne v odpočinkovém duchu. Sešli jsme se v jídelně a podívali jsme se na jednu z animovaných pohádek.
Po večeři jsme ještě odnesli Dragutinovi další krev do truhlice a začali jsme připravovat táborák. Naštěstí nám dnes přálo počasí, a tak jsme mohli oheň úspěšně zapálit. Ještě jsme si vyzvedli vzkaz od Dragutina, ve kterém nás prosil, abychom se po setmění dostavili k nedalekému jezeru.
Táborák jsme si užili, jak se patří. Nechyběly nám buřty, kytary, ani dostatek zpěváků. Když se setmělo, vydali jsme se na cestu tak, jak nás prosil Dragutin. Zde jsme se měli rozdělit na skupinu mladších a skupinu starších. Ti mladší zůstali u jezera. Zde na ně čekali převozníci, kteří vždy dva odvážlivce odvezli ke světýlku na hladině. U světýlka byly malé papírky zabalené do ruličky. Zatím jsme je nezkoumali, ale doufáme, že zde najdeme nějaké informace k tomu, jak zatočit s hraběnčinou nesmrtelností.
Druhá skupina pokračovala dál po cestě. Po několika desítkách metrů se za skupinou najednou objevila hraběnka Konstans! Naštěstí nás nepronásledovala moc dlouho... Nakonec jsme došli k malému rozcestí, z něhož jsme viděli tři louče. U každé z nich stála jedna postava v černém. Věděli jsme, že na tomto místě máme hledat tři předměty - klíč, mapu a dřevěný kolík. Podařilo se nám všechno nalézt a brzy jsme se už mohli vydat na cestu zpět.
Výprava k jezeru nás natolik zmohla, že jsme po návratu do tábora během několika minut usnuli...
Fotografie ze dneška zde.

Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
David Schořík Vedoucí a lektor sportu