Úterý 1. července

1. 7. 2014
Na dopoledním nástupu jsme se nejprve seznámili s jednotlivými řády. Každý řád nám prozradil své doposud utajované jméno, dávnou i nedávnou historii, vlastní symbol a motto (vše najdete ve fotogalerii). Potom nám žlutý tým (nebo taky oranžový - stále se nemůžeme dohodnout, jakou barvu lemování vlastně mají :)) přečetl řešení šifry, protože ji úspěšně rozluštil jako první. Šifra nám napověděla, že by nás putování za Černou Madonkou mohlo dovést na hrad Lemberk. Zde totiž pobývala paní Zdislava, která Černou Madonku podle dochované legendy dostala od své matky na jejím smrtelném loži. Paní Zdislava celý svůj život zasvětila péči o bezbranné, nemocné a jiné bližní v nouzi. Zmiňovanou šifrou byl vzkaz, který byl pod UV světlem nalezen na těle zemřelého archiváře muzea v Doksech.
Po poledním klidu pro nás naši vedoucí připravili praktický kurz první pomoci. V malých skupinkách jsme postupně zjistili, jak máme v případě nutnosti správně komunikovat se záchranáři, také jsme slyšeli příklad toho, jak se zachránce chovat nemá. Připomněli jsme si, jak se zachovat v případě náhlého kolapsu a jak s člověkem v bezvědomí jednat. Na figurínách jsme si všichni vyzkoušeli srdeční masáž. Vzájemně jsme se ukládali do stabilizované polohy, vyzkoušeli jsme na sobě základní obvazové techniky a také jsme si poslechli, jak nám a ostatním táborníkům bije srdce. Veškeré nabyté zkušenosti se nám budou hodit nejen pro získání táborového bobříka první pomoci, ale především je můžeme kdykoliv potřebovat v běžném životě.
Poté jsme se vydali po stopách dobrých skutků paní Zdislavy a hledali jsme léky na různá běžná onemocnění, se kterými se můžeme také setkat. Jednotlivci ze všech řádů hledali v lékárně (v dostatečně velké a kopcovité lesní lékárně) medikamenty na tyto choroby (léky představovali vedoucí CC). Pátrali jsme například po léku na průjem, horečku a další. Po vyčerpávajícím hledání, kdy si zaběhali nejen členové řádů ale i jejich představení, jsme se hladoví a unavení vydali na večeři.
Pak jsme se všichni řádně vysprchovali a připravili na velký večer.
Teď už si všichni užíváme disko párty!
Fotogalerii z dnešního dne naleznete zde.

Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
David Schořík Vedoucí a lektor sportu