Využití příspěvku od zdravotní pojišťovny

13. 6. 2014
Vážení rodiče,

některé zdravotní pojišťovny nabízejí svým pojištěncům příspěvek na letní tábory. Podmínky příspěvků i jejich výše jsou různé, proto jsme se ve všech českých pojišťovnách informovali.

Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí příspěvek až ve výši 500 Kč, a to dětem, které jsou členy Klubu pevného zdraví. Více informací zde.
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR poskytuje příspěvek na letní tábor v maximální výši 500 Kč, více informací zde.
Oborová zdravotní pojišťovna poskytuje příspěvek na letní tábor držitelům Vitakarty, více informací na infolince 261 105 555.
Zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna poskytuje příspěvky pouze na pobyty organizované školou a mateřskou školou.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí držitelům Karty života příspěvek až ve výši 1000 Kč, a to formou každodenního losování. Více informací zde.
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda nabízí příspěvek ve výši 500 Kč, a to v rámci balíčku pro žáky a studenty. Více informací zde.
Vojenská zdravotní pojišťovna příspěvky na letní tábory neposkytuje.

Pro poskytnutí příspěvku zdravotní pojišťovny většinou vyžadují potvrzení o zaplacení pobytu. Takový dokument Vám rádi vystavíme, základní formulář budeme mít připravený při odjezdu na tábor.
Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze