Zářijový piknik s Castor Campem

25. 7. 2014
Vážení rodiče, milí Castorové!

Dovolte nám, abychom Vás tímto pozvali ke strávení příjemného podvečera ve společnosti našeho týmu a ostatních účastníků Castor Campu.
Společné ohlédnutí za prvním ročníkem táborového pobytu ve Svoru plánujeme na druhou polovinu září, konkrétní termín je v jednání. Čas bude ještě upřesněn, ale předpokládáme, že bychom se mohli sejít v pátek či v sobotu, a to okolo 17. hodiny.
Rádi bychom toto setkání uspořádali jako piknik s venkovním posezením, soutěžemi a hrami pro menší účastníky a po setmění bychom chtěli pokračovat promítnutím fotografií i několika pořízených videí.
Jako ideální místo jsme vybrali park Stromovka, konkrétně zahradní restauraci Tiskárna na Vzduchu, kde pro nás přichystají promítací plátno.
Podrobnější informace Vám zašleme na začátku září, až bude vše připravené a naplánované.
Doufáme, že se na pikniku setkáme se všemi táborníky a jejich rodiči i sourozenci.
Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze