Zúčastnili jsme se odborného školení

18. 3. 2014
Vzhledem k nečekanému zájmu o náš táborový pobyt jsme se v minulých dnech rozhodli pro navýšení počtu účastníků prvního ročníku Castor Campu. Přihlášky na tábor stále přijímáme, rostoucí počet táborníků nás velice těší.
Zároveň bychom se ještě rádi pochlubili významným úspěchem - ve dnech 21. a 22. února pořádal Český červený kříž akreditované školení pro hlavní vedoucí letních táborů. Tohoto kurzu se za naši organizaci zúčastnili Verča, Hanka a Karel a všichni tři díky vynikajícím výsledkům v závěrečném testování získali certifikát hlavního vedoucího dětských táborů, který držitele opravňuje k vykonávání této funkce. Ačkoliv toto osvědčení není pro pořádání letních táborů nutné, domníváme se, že vzdělávání se v této oblasti může Castor Campu jedině prospět.
Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze