Pátek 3. července

4. 7. 2015
Den číslo čtyři, výcvik pokračuje! Po naší tradiční rozcvičce jsme se vydali na snídani a pak pokračovali v dopoledním programu. Angličtináři doplňovali text anglické skladby, malí tvořílci vyráběli figurky z rouna, tanečníci trénovali své sestavy a sportovci se vyřádili na hřišti.
Po zaslouženém obědě jsme si dali chvilku pauzu, protože na nás čekal obrovský úkol. Dnes nastal den, kdy naši generálové prověří, co jsme se při výcviku naučili a co všechno jsme zvládli. Čekala nás velká zkouška.
V našich jednotkách jsme se vydali na obtížnou cestu plnou náročných úkolů, a to po trase, kterou jsme předem neznali. Hned na začátku této zkoušky jsme museli sami vyluštit, kam se vlastně máme vydat, abychom našli mapu. Naštěstí se nám to všem podařilo, a tak jsme už po pár minutách chůze objevili plán. Odtud jsme podle azimutů vyrazili dál do lesa. Tam jsme našli střelnici, kde jsme si vyzkoušeli své střelecké schopnosti. Nedaleko od střelnice, za potokem, jsme nalezli první šifru. Ta nás vyslala přes nepřátelské území. Abychom nebyli zlikvidováni, museli jsme se plížit. Na konci nepřátelského území jsme nalezli stopy cizince. Podle azimutu jsme zjistili, že šel jiným směrem, my jsme se vydali na druhou stranu.
Cestou jsme potkali generála Mrs Smith, která jednoho z průzkumníků vyslala na monitorování prostředí a zjištění dalších pokynů. Zkušení průzkumníci brzy nalezli, co hledali. Díky dalekohledu jsme zjistili další souřadnice. Pokračovali jsme po trase k pomníku padlého vojína. Od něj nás hádanka zavedla dál až k místu našich ranních rozcviček. Tam nás čekala zkouška znalostí z první pomoci a pomník dalšího vojína.
Správná odpověď na poskytnutí první pomoci nás navedla k dalšímu stanovišti. Měli jsme odhalit, který ze vzorků obsahuje škrob. Tady se uplatnili analytici. Odpověď nás opět vedla dál po trase ke zkoušce spojařů. Po práci s vysílačkou jsme využili dovedností průzkumníků - přišlo na řadu uzlování. Od cíle nás dělil už jen poslední úkol.
Měli jsme se přepravit na druhou stranu ledové řeky. Do vody ale mohli jen dva z nás, kteří museli ostatní agenty přepravit na nafukovacím lehátku.
Nakonec se všem jednotkám povedlo zkoušku dokončit. Po zasloužené večeři jsme byli svoláni na slavnostní nástup. Za výsledky odpolední agentské zkoušky jsme byli odměněni. Konečně jsme byli jmenováni skutečnými agenty. Dostali jsme vlastní vojenské známky, dokonce i přípitek. Na oplátku jsme si pro naše generály připravili drobné dárečky a malá překvapení (viz fotogalerie).
Na oslavu nám generálové uspořádali první diskotéku výcvikového kempu. A protože nás celý den značně vyčerpal, dávno už ležíme v postelích.

Fotografie z tohoto dne naleznete zde.

Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
David Schořík Vedoucí a lektor sportu